logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 12.04.2022 08:53 | View 27

Bài liên quan

kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện tháng 5 năm 2022
về việc tham gia học tuần công dân sinh viên giữa khóa năm 2022
v/v tổ chức tuần công dân sinh viên cuối khóa năm học 2021-2022
Danh sách sinh viên nộp đơn thi lại lần 2. Hk 1 Năm học 2021-2022
Lịch thi học kì 2 năm học 2021-2022 ĐH NN ANH Khóa 8
Danh sách dự kiến mở lớp học gdtc 2 và 3
Thông báo về việc miễn giảm học phí cho sinh viên năm học 2021-2022
Lịch tiêm vắc xin covid mũi 3 cho sinh viên
Kế hoạch giáo dục quốc phòng- an ninh cho sinh viên khóa 11
Thông báo v/v đăng kí học lại, cải thiện học kì 2 năm học 2021-2022
kế hoạch thực tập khóa 8, 9 hệ Chính quy
lịch thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2021-2022 Khóa 11 hệ CQ
Lịch và link thi Nghe 2022
Danh sách, lịch thi các hp khoa tự chủ hk 1 năm học 2021_2022
Lịch thi kết thúc học phần học kì 1 năm học 2021- 2022 Khóa 8,9,10 và k44
danh sách sinh viên nhận bằng đợt 3-2021
Danh sách sinh viên nhận bằng tốt nghiệp đợt 2
lịch thi lần 2 do Khoa tự chủ 2021
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên 2021
Thông báo về việc PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP CHO SINH VIÊN NĂM 2021