logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
23/05
7:00
13:00
Thứ 3
24/05
7:00
14:00 Họp tuyển sinh 2022 Nguyễn Văn Nam
Thứ 4
25/05
7:00
13:00
Thứ 5
26/05
7:00
13:00
Thứ 6
27/05
7:00
13:00
Thứ 7
.../...
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 16/05/2022 đến 20/05/2022
Lịch công tác tuần từ 02/05/2022 đến 07/05/2022
Lịch công tác tuần từ 25/04/2022 đến 30/04/2022
Lịch công tác tuần từ 18/04/2022 đến 23/04/2022
Lịch công tác tuần từ 11/04/2022 đến 16/04/2022
Lịch công tác tuần từ 04/04/2022 đến 09/04/2022
Lịch công tác tuần từ 28/03/2022 đến 01/04/2022
Lịch công tác tuần từ 21/03/2022 đến 26/03/2022
Lịch công tác tuần từ 14/03/2022 đến 18/03/2022
Lịch công tác tuần từ 07/03/2022 đến 11/03/2022
Lịch công tác tuần từ 28/02/2022 đến 05/03/2022
Lịch công tác tuần từ 07/02/2022 đến 12/02/2022
Lịch công tác tuần từ 6/12/2021 đến 11/12/2021
Lịch công tác tuần từ 22/11/2021 đến 27/11/2021
Lịch công tác tuần từ 1/11/2021 đến 7/11/2021
Lịch công tác tuần từ 25/10/2021 đến 31/10/2021
Lịch công tác tuần từ18/10/2021 đến 24/10/2021
Lịch công tác tuần từ 12/10/2021 đến 17/10/2021
Lịch công tác tuần 4/10/2021 đến 10/10/2021
Lịch công tác tuần từ 27/09/2021 đến 3/09/2021
123