logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
22/11
7:00
13:00
Thứ 3
23/11
9:30 Họp với phòng Kế hoạch Tài chính Lãnh đạo khoa, tổ trưởng CM, Chuyên viên
 
Thứ 4
24/11
7:00
14:00 Họp xét điều kiện học tiếp online
Thứ 5
25/11
7:00
13:00
Thứ 6
26/11
7:00
13:00
Thứ 7
27/11
7:00
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00  

LỊCH CÔNG TÁC KHÁC

Lịch công tác tuần từ 1/11/2021 đến 7/11/2021
Lịch công tác tuần từ 25/10/2021 đến 31/10/2021
Lịch công tác tuần từ18/10/2021 đến 24/10/2021
Lịch công tác tuần từ 12/10/2021 đến 17/10/2021
Lịch công tác tuần 4/10/2021 đến 10/10/2021
Lịch công tác tuần từ 27/09/2021 đến 3/09/2021
Lịch công tác tuần từ 20/09/2021 đến 26/09/2021
Lịch công tác tuần từ 13/09/2021 đến 18/09/2021
Lịch công tác tuần từ 6/09/2021 đến 12/09/2021
Lịch công tác tuần từ 30/08/2021 đến 04/09/2021
Lịch công tác tuần từ 23/08/2021 đến 29/08/2021
Lịch công tác tuần từ 16.../08/2021 đến ...22/08/2021
Lịch công tác tuần từ 09/08/2021 đến 15/08/2021
Lịch công tác tuần từ 02/08/2021 đến 07/08/2021
Lịch công tác tuần từ 26/07/2021 đến 31/07/2021
Lịch công tác tuần từ 19/07/2021 đến 24/07/2021
Lịch công tác tuần từ03/05/2021 đến 09/05/2021
Lịch công tác tuần từ 02/04/2018 đến 07/04/2018
Lịch công tác tuần từ 15/01/2018 đến 20/01/2018
Lịch công tác tuần từ 16/10/2017 đến 21/10/2017
12