logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 04.10.2018 02:06 | View 450

Bài liên quan

Thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên k8, k43
Thông báo đóng học phí học kì 2 năm học 2018-2019
LỊCH THI CÁC KHÓA HK 1 NĂM HỌC 2018-2019
thông báo hủy quyết định số 1088 về chuẩn đầu ra các ngành đào tạp
quy định về nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
Thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2018-2019
Chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên
LỊCH CHÀO CỜ KHOA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP 2018-2019
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC VỤ, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VÀ BÀI TẬP LỚN, KHÓA LUẬN
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐH K8, CĐ K43
KẾ HOẠCH ĐÓN TÂN SINH VIÊN
Về việc thu lệ phí đầu năm và học phí năm học 2017-2018
LỊCH THI CẢI THIỆN HÈ ĐỢT 2
HỌC BỔNG HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 K4,K40
LỊCH THI CẢI THIỆN HÈ ĐỢT 1 2017-2018
HỌC BỔNG VỪ A DÍNH
VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ TIN HỌC NGOẠI NGỮ
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CÁC LỚP ĐHSP
LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỆ CĐSP
12