logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 05.12.2018 08:23 | View 684

Bài liên quan

BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐHSP K5
danh sách các học phần dự kiến mở trong hè 2018-2019
KẾ HOẠCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA HỆ CĐ K41 VÀ ĐH K5
Đăng kí học kì hè (học kì 3) năm học 2018-2019
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KÌ 2 CÁC LỚP NGOÀI SƯ PHẠM
THÔNG BÁO THU LỆ PHÍ VĂN BẰNG, PHÁT BẰNG, TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP SV K5,K41
DANH SÁCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CĐSP K41 (đã phân trường)
Thông báo đóng học phí học kì 2 năm học 2018-2019
LỊCH THI CÁC KHÓA HK 1 NĂM HỌC 2018-2019
Thông báo về hạn nộp lệ phí, học phí
thông báo hủy quyết định số 1088 về chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
quy định về nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
Thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2018-2019
Chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên
LỊCH CHÀO CỜ KHOA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019
DANH SÁCH CỐ VẤN HỌC TẬP 2018-2019
QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC HỌC VỤ, ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN VÀ BÀI TẬP LỚN, KHÓA LUẬN
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐH K8, CĐ K43
KẾ HOẠCH ĐÓN TÂN SINH VIÊN
Về việc thu lệ phí đầu năm và học phí năm học 2017-2018
12