logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 05.09.2021 07:18 | View 46

quyết định v/v ban hành quy định thi kết thúc học phần trong gđ dịch covid 19 26181821-915.pdf

quy định cụ thể 26181821-915 KEM.pdf


Bài liên quan

TB v/v nộp đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên Sư phạm
Trợ cấp xã hội quý III năm 2021
lịch thi kết thúc học phần học kì 3 năm học 2020-2021
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2021
Thông báo thu học phí và các khoản lệ phí năm học 2021-2022
lịch thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2020-2021 do Khoa tự chủ
Bãi bỏ quy định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ đối với sinh viên trường Đại Học Đồng Nai
kế hoạch xét công nhận tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học hệ chính quy năm 20221
lịch thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2020-2021
khảo sát việc làm sinh viên năm 2019,2020
điểm tổng hợp gdtc hệ đhsp khóa 7
quyết định, quy định về văn hóa ứng xử trên mạng xã hội của trường Đại học Đồng Nai
danh sách bảo hiểm y tế cho sinh viên năm 2020- 2021
lịch thi khóa 7 và khóa 43 đã được điều chỉnh
góp ý dự thảo quy định văn hóa ứng xử trên mạng xã hội
về việc đăng kí thi trực tuyến lần 1 dành cho hệ sư phạm khóa 7 và khóa 43
lịch thi k7 và k43 học kì 2 năm học 2020-2021
Quy định thi kết thúc học phần học 2021
Danh sách sinh viên đủ số lượng mở lớp
danh sách Nhón đủ số lượng mở lớp