logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 19.02.2019 08:16 | View 93

Bài liên quan

KẾ HOẠCH NGOẠI KHÓA THỰC TẬP SƯ PHẠM ĐỢT 1 2019- 2020
Kế hoạch Khai giảng năm học 2019- 2020
Thông báo về việc thi đua khen thưởng sinh viên năm học 2018- 2019
TB thay đổi thời gian địa điểm tuyên truyền pháp luật năm 2019
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm đợt 1 đã phân trường
Sinh viên tham gia cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí MInh
kế hoạch tham dự buổi tuyên truyền Pháp luật năm 2019
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm đợt 1 khóa 7
Lịch học GDQPAN khóa 9, k44 năm học 2019-2020
Danh sách trưởng đoàn thực tập năm 2019
danh sách sinh viên kiến tập đợt 1 năm 2019 lớp CĐSP K43
Danh sách sinh viên bị cảnh báo kết quả học tập và đình chỉ học đối với sinh viên bị cảnh báo lần 3
Kế hoạch thi tìm hiểu pháp luật năm 2019
quy định mới về chuẩn đầu ra Ngoại ngữ, Tin học dành cho sinh viên hệ CĐ, ĐH mới nhất
Danh sách sinh viên thực tập sư phạm năm 2019
lịch thi kết thúc học phần, lần 2 HK 2 NH 2018-2019
Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 1, đợt 2 của K5, k41 năm 2019
Danh sách sinh viên không đạt tốt nghiệp hệ ĐH, CĐ năm 2019
Danh sách sinh viên thiếu chứng chỉ GDTC-GDQP năm 2019
DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 2