logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
15/01
10:00

Chào cờ khoa

Thầy Nguyễn Văn Nam ( Phó trưởng khoa) Cán bộ, giảng viên và toàn thể sinh viên
13:00
Thứ 3
16/01
7:00
13:00
Thứ 4
17/01
7:00
13:00
Thứ 5
18/01
7:00
13:00
Thứ 6
19/01
7:00
13:00
Thứ 7
20/01
7:00
13:00
Chủ Nhật
21/01
7:00
13:00