logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 19.06.2019 10:45 | View 292

Bài liên quan

THÔNG BÁO CHẾ ĐỘ HỌC BỔNG VÀ TRỢ CẤP XÃ HỘI
thông báo thu lệ phí, học phí đối với các hệ ĐH, CĐ đang theo học tại trường năm học 2019-2020
Lịch thi hè đợt 1 lần 2 năm học 2018-2019
LỊCH THI LẠI HÈ ĐỢT 1 NĂM HỌC 2018-2019
Danh sách không mở môn đợt 2 năm 2019
Danh sách sinh viên học hè đợt 2 năm 2019
TTHÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC HÈ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI KẾT THÚC HP LẦN 2 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (CÓ BỔ SUNG)
Kế hoạch học Giáo dục Quốc Phòng An Ninh k42 sư phạm
BẢNG ĐIỂM TỔNG HỢP GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐHSP K5
danh sách các học phần dự kiến mở trong hè 2018-2019
KẾ HOẠCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA HỆ CĐ K41 VÀ ĐH K5
Đăng kí học kì hè (học kì 3) năm học 2018-2019
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KÌ 2 CÁC LỚP NGOÀI SƯ PHẠM
THÔNG BÁO THU LỆ PHÍ VĂN BẰNG, PHÁT BẰNG, TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP SV K5,K41
DANH SÁCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CĐSP K41 (đã phân trường)
Thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên k8, k43
Thông báo đóng học phí học kì 2 năm học 2018-2019
LỊCH THI CÁC KHÓA HK 1 NĂM HỌC 2018-2019
Thông báo về hạn nộp lệ phí, học phí
123