logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 24.04.2019 02:22 | View 148

Bài liên quan

LỊCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA NGÀNH NSP 2018-2019
Lịch học giáo dục quốc phòng an ninh dành cho hệ NSP Khóa 42 năm học 2018-2019
Bảng điểm tổng hợp giáo dục thể chất khóa 7
HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN ĐỢT 1 NĂM 2019
lỊCH THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018- 2019 HỆ ĐH SP K5 VÀ CĐTA K43
LỊCH THI HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018- 2019
Điểm tổng hợp giáo dục thể chất hệ ĐHSP Khóa 7
danh sách sinh viên cảnh báo kết quả học tập và buộc thôi học học kì 1 năm học 2018- 2019
Kế hoạch giáo dục tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019
TB về việc nộp bừng tốt nghiệp THPT và GCN tuần công dân sinh viên năm 2019
Lịch thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2018-2019 Hệ NSP CĐ Khóa 41 và ĐH Khóa 5
giới thiệu giáo trình điện tử và cơ sở dữ liệu của trường
biểu mẫu nộp chứng chỉ tin học ngoại ngữ
Danh sách, thời gian, địa điểm học GDQPAN năm học 2018- 2019
Ngày hội việc làm cho sinh viên năm 2019
Lịch thi kĩ năng sống năm học 2018- 2019
thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 2019
Thông báo về việc cầm thi đối với sinh viên chưa đóng học phí, lệ phí
lịch thi kết thúc học phần lần 2 học kì 1 NH 2018-2019 ( đợt 2) + Danh sách
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÔN NGỮ ANH K5, K41
12