logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 30.08.2021 09:26 | View 187

Bài liên quan

thời khóa biểu học kì 3 năm học 2021-2022
Lịch thi học kì 2 khóa 11 ngành Ngôn ngữ anh năm học 2021-2022
Thời khóa biểu học lại giáo dục thể chất 2 và danh sách
thông báo đăng kí thi lại, thi cải thiện học kì 1 khóa 11
Thông báo đăng kí tự ôn thi, mở lớp học riêng
quy định đào tạo môn giáo dục thể chất
Yêu cầu nộp học phí đối với sinh viên
Khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên
Danh sách sinh viên nợ học phí
Danh sách phòng thi hệ sư phạm khóa 8, 9
Kế hoạch, thông báo đăng kí học lại, cải thiện kì 3 năm học 2021-2022
Danh sách phòng thi hệ Cao đẳng khóa 44
danh sách sinh viên mở lớp riêng môn giáo dục thể chất 2
Lịch thi hệ sư phạm Khóa 8, 9
Danh sách phòng thi Môn chủ nghĩa xã hội Khoa học hệ sư phạm ( thi trác nghiệm trên máy)
Danh sách phòng thi lần 2 - Đợt 1 - Hk1
Danh sách sinh viên nợ học phí khóa 11 ngành Ngôn ngữ Anh
Danh sách sinh viên đủ điều kiện và không đủ điều kiện thi lần 2- hk 1- 2021-2022
DANH SÁCH SINH VIÊN PHÚC KHẢO BẢI THI KHÓA 8,9,10 VÀ KHÓA 44
Danh sách phòng thi k9,k10 NSP và danh sách phòng thi môn chủ nghĩa xã hội khoa học