logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 21.11.2018 08:42 | View 100

Bài liên quan

Kế hoạch giáo dục tuyên truyền an toàn giao thông năm 2019
TB về việc nộp bừng tốt nghiệp THPT và GCN tuần công dân sinh viên năm 2019
Lịch thi kết thúc học phần học kì 2 năm học 2018-2019 Hệ NSP CĐ Khóa 41 và ĐH Khóa 5
Danh sach sinh viê bị cảnh báo kết quả lần 1 và lần 2 học kì 1 năm học 2018-2019
giới thiệu giáo trình điện tử và cơ sở dữ liệu của trường
biểu mẫu nộp chứng chỉ tin học ngoại ngữ
Danh sách, thời gian, địa điểm học GDQPAN năm học 2018- 2019
Ngày hội việc làm cho sinh viên năm 2019
Lịch thi kĩ năng sống năm học 2018- 2019
thông báo nộp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học 2019
Thông báo về việc cầm thi đối với sinh viên chưa đóng học phí, lệ phí
lịch thi kết thúc học phần lần 2 học kì 1 NH 2018-2019 ( đợt 2) + Danh sách
KẾ HOẠCH THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH NGÔN NGỮ ANH K5, K41
LỊCH NGHỈ TẾT NĂM 2019
Thong báo thay đổi lịch thi ngày 19/1/2019
Lịch thi lần 2, học kì 1 năm học 2018-2019
Trợ cấp xã hội quý IV ( tháng 10,11,12) cho sinh viên năm 2018
danh sách sinh viên thực tập sư phạm đợt 2 hệ CĐSP K41
DANH SÁCH TRƯỜNG THỰC TẬP SƯ PHẠM CHÍNH THỨC K5
LỊCH HỌC TUÂN CÔNG DÂN SINH VIÊN GIỮA KHÓA NH 2018- 2019
12