logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
.../...
7:00
13:00
Thứ 3
.../...
7:00
13:00
Thứ 4
.../...
7:00
13:00
Thứ 5
12/10
7:30 Hội nghị cán bộ viên chức năm 2017 (HT 200)
13:00
Thứ 6
.../...
7:00
13:00
Thứ 7
14/10
8:30 Họp khoa tháng 10. D301
13:00
Chủ Nhật
.../...
7:00
13:00  
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 90
Hôm nay 123
Hôm qua 281
Cao nhất (20.04.2017) 2401
Tổng cộng 190.126