logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
5/9
7:00
13:00
Thứ 3
6/9
7:30 Chào cờ
13:00
Thứ 4
7/9
7:00
13:00
Thứ 5
8/9
8:00 Họp xét kết quả học tập
13:00
Thứ 6
9/9
7:00
13:00
Thứ 7
10/9
8:30 Họp Khoa
13:00
Chủ Nhật
    11/9               
7:00
13:00  
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 30
Hôm nay 56
Hôm qua 281
Cao nhất (20.04.2017) 2401
Tổng cộng 190.059