logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
5/9
7:00
13:00
Thứ 3
6/9
7:30 Chào cờ
13:00
Thứ 4
7/9
7:00
13:00
Thứ 5
8/9
8:00 Họp xét kết quả học tập
13:00
Thứ 6
9/9
7:00
13:00
Thứ 7
10/9
8:30 Họp Khoa
13:00
Chủ Nhật
    11/9               
7:00
13:00