logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
4./4
7:30 Chào cờ đầu tháng HT200
8:00 Sinh hoạt chi bộ qua truyền hình trực tuyến Đảng viên các chi bộ
Thứ 3
5/4
9:30 Bỏ phiếu tín nhiệm Cán bộ giáo viên
13:00
Thứ 4
6/4
10:30 Họp cán bộ các lớp
13:00
Thứ 5
7/4
7:00
13:00
Thứ 6
8/4
7:00
13:00
Thứ 7
9/4
7:00
13:00
Chủ Nhật
10/4
7:00
13:00