logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
30/10
7:00 Chào cờ đầu tháng
13:00
Thứ 3
1/11
7:00
13:00
Thứ 4
2/11
7:00
13:00
Thứ 5
3/11
10:00 Họp khoa D3.02
14:00 Họp giao ban tháng 11
Thứ 6
4/11
7:00
13:00
Thứ 7
5/11
7:00
13:00
Chủ Nhật
6/11
7:00
13:00