logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
28/3
7:00
13:00
Thứ 3
29/3
7:00
13:00
Thứ 4
30/3
7:00
19:00 Chung kết thi Miss DNU 2016
Thứ 5
31/3
7:00
13:00
Thứ 6
..1/4
7:00
14:00 Họp giao ban chuyên môn và tổng kết HK1
Thứ 7
2/4
8:30 Họp khoa Cán bộ giảng viên khoa Ngoại ngữ
13:00
Chủ Nhật
3/4
7:00
13:00