logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
25/4
7:00
13:00
Thứ 3
26/4
10:30 Họp cán bộ các lớp
13:00
Thứ 4
27/4
7:00
13:00
Thứ 5
28/4
7:00
13:00
Thứ 6
29/4
7:00
13:00
Thứ 7
30/4
7:00
13:00
Chủ Nhật
1/5
7:00
13:00