logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
2/5
7:00 Nghỉ lễ
13:00
Thứ 3
3/5
7:00 Nghỉ Lễ
13:00
Thứ 4
4/5
7:30 Chào cờ đầu tháng
13:00
Thứ 5
5/5
7:00
14:00 Họp giao ban tháng 5
Thứ 6
6/5
7:00
13:00
Thứ 7

7/5

 

7:00
13:00
Chủ Nhật
8/5
7:00
13:00