logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
2/5
7:00 Nghỉ lễ
13:00
Thứ 3
3/5
7:00 Nghỉ Lễ
13:00
Thứ 4
4/5
7:30 Chào cờ đầu tháng
13:00
Thứ 5
5/5
7:00
14:00 Họp giao ban tháng 5
Thứ 6
6/5
7:00
13:00
Thứ 7

7/5

 

7:00
13:00
Chủ Nhật
8/5
7:00
13:00  
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 54
Hôm nay 82
Hôm qua 281
Cao nhất (20.04.2017) 2401
Tổng cộng 190.085