logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
16/10
7:00
13:00
Thứ 3
17/10
7:00
13:00
Thứ 4
18/10
7:00
13:00
Thứ 5
19/10
8:00 Họp duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học
13:00
Thứ 6
20/10
7:00
14:00 Họp nữ Cán bộ viên chức kỉ niệm ngày 20/10.Hội trường : 200
Thứ 7
21/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
22/10
7:00
13:00