logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
16/10
7:00
13:00
Thứ 3
17/10
7:00
13:00
Thứ 4
18/10
7:00
13:00
Thứ 5
19/10
8:00 Họp duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học
13:00
Thứ 6
20/10
7:00
14:00 Họp nữ Cán bộ viên chức kỉ niệm ngày 20/10.Hội trường : 200
Thứ 7
21/10
7:00
13:00
Chủ Nhật
22/10
7:00
13:00  
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 77
Hôm nay 106
Hôm qua 281
Cao nhất (20.04.2017) 2401
Tổng cộng 190.109