logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
NGÀY GIỜ NỘI DUNG CHỦ TRÌ THÀNH PHẦN GHI CHÚ
Thứ 2
14/3...
7:00
13:00
Thứ 3
..15./.3..
7:00
900 Kiểm tra công vụ Ban thanh tra Lãnh đạo khoa, cán bộ giảng viên văn phòng khoa. 
Thứ 4
.16./.3
7:00
10:30 Họp cán bộ các lớp Ban cán sự các lớp
Thứ 5
.17/.3.
7:00
13:00
Thứ 6
18./3.
7:00
13:00
Thứ 7
.19/..3
7:00
13:00
Chủ Nhật
.20../..3.
7:00
13:00  
 

LIÊN KẾT

Trường Đại học Đồng Nai
Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm

CÁC ĐƠN VỊ

 

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Trực tuyến 51
Hôm nay 79
Hôm qua 281
Cao nhất (20.04.2017) 2401
Tổng cộng 190.082