logo
logo
Vietnamese English
 0613 ******
Time 13.05.2019 08:27 | View 202

Bài liên quan

Danh sách không mở môn đợt 2 năm 2019
Danh sách sinh viên học hè đợt 2 năm 2019
TTHÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÍ HỌC HÈ ĐỢT 3 NĂM HỌC 2018-2019
LỊCH THI KẾT THÚC HP LẦN 2 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2018-2019 (CÓ BỔ SUNG)
Kế hoạch học Giáo dục Quốc Phòng An Ninh k42 sư phạm
danh sách các học phần dự kiến mở trong hè 2018-2019
KẾ HOẠCH HỌC TUẦN CÔNG DÂN SINH VIÊN CUỐI KHÓA HỆ CĐ K41 VÀ ĐH K5
Đăng kí học kì hè (học kì 3) năm học 2018-2019
THÔNG BÁO THU HỌC PHÍ HỌC KÌ 2 CÁC LỚP NGOÀI SƯ PHẠM
THÔNG BÁO THU LỆ PHÍ VĂN BẰNG, PHÁT BẰNG, TỔ CHỨC LỄ TỐT NGHIỆP SV K5,K41
DANH SÁCH THỰC TẬP SƯ PHẠM CĐSP K41 (đã phân trường)
Thông báo lịch học Giáo dục Quốc phòng cho sinh viên k8, k43
Thông báo đóng học phí học kì 2 năm học 2018-2019
LỊCH THI CÁC KHÓA HK 1 NĂM HỌC 2018-2019
Thông báo về hạn nộp lệ phí, học phí
thông báo hủy quyết định số 1088 về chuẩn đầu ra các ngành đào tạo
quy định về nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
Thông báo về việc miễn giảm học phí năm học 2018-2019
Chế độ học bổng và trợ cấp xã hội cho sinh viên
LỊCH CHÀO CỜ KHOA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2018-2019
123